Är du intresserad av en plats?

Varmt välkomna att lämna intresse om en plats hos oss på Montessoriförskolan Jordgloben. Vi har inskolning två gånger per år, i januari och i augusti (med reservation för vissa ändringar).

 

 
 

 

ANTAL BARN

BARN 1

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

Önskad inskolningsperiod (*)
          

Har/haft syskon på förskolan (*)
          

Om ja, vilket/vilka syskon (*)

Något speciellt vi behöver veta om ert barns (t.ex. allergier etc) (*)

VÅRDNADSHAVARE 1

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

E-post adress (*)

Mobilnummer (*)

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete (*)
          

Om ja, vilka styrelseposter? (*)

VÅRDNADSHAVARE 2

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

E-post adress (*)

Mobilnummer (*)

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete (*)
          

Om ja, vilka styrelseposter? (*)

Vilken/vilka av nedanstående styrelseposter kan ni tänka er anta i vår förskola? (*)

 

Vilken/vilka föräldragrupper kan ni tänka er engagera er i på jordgloben? (*)

 

Vilken annan kompetens kan ni att bidra med? (T.ex. måleri, lokalfrågor, hygien, IT, bygg, ekonomi, avtal, förhandling, vaktmästeri, etc) (*)

Är ni införstådda med vad ett föräldrakooperativ innebär och vad som förväntas av er vårdnadshavare? (*)
          

Ange vilket datum ni betalade in anmälningsavgiften 100 kr (*)

Övrigt – valfritt meddelande (*)

Skicka

 

 
 

14-08-2017

Planeringsdag

Då är förskolan stängd för planering av vår verksamhet

LÄS MER

13-06-2017

utvärderingsdag

Då är förskolan stängd  

LÄS MER

08-06-2017

Sommarfest

Vi har vår sommarfest bakom förskolan på scenen bakom parkeringen Vi...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben