Är du intresserad av en plats?


Varmt välkomna att lämna intresse om en plats hos oss på Montessoriförskolan Jordgloben. Vi har inskolning vår, januari och februari, och höst, augusti och september (med reservation för vissa ändringar).

 

 
 

 

ANTAL BARN

BARN 1

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

Önskad inskolningsperiod (*)
          

Har/haft syskon på förskolan (*)
          

Om ja, vilket/vilka syskon (*)

Något speciellt vi behöver veta om ert barns (t.ex. allergier etc) (*)

VÅRDNADSHAVARE 1

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

E-post adress (*)

Mobilnummer (*)

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete (*)
          

Om ja, vilka styrelseposter? (*)

VÅRDNADSHAVARE 2

För- och efternamn (*)

Personnummer (*)

Bostadsadress (*)

Postnummer och postort (*)

E-post adress (*)

Mobilnummer (*)

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete (*)
          

Om ja, vilka styrelseposter? (*)

Jag kan tänka mig följande styrelseposter: (*)

 

Jag är intresserad av följande uppdrag: (*)

 

Vilken annan kompetens kan ni att bidra med? (T.ex. måleri, lokalfrågor, hygien, IT, bygg, ekonomi, avtal, förhandling, vaktmästeri, etc) (*)

Är ni införstådda med vad ett föräldrakooperativ innebär och vad som förväntas av er vårdnadshavare? (*)
          

Ange vilket datum ni betalade in anmälningsavgiften 75 kr (*)

Övrigt – valfritt meddelande (*)

Skicka

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben