"Enligt skollagen, 2010:800, ska huvudman och skolor, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen, dokumentera och åtgärda brister som framkommit vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt. Det ska finnas skriftliga rutiner för klagomålshantering och information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt"

Finns det något inom Montessoriförskolan Jordglobens verksamhet som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med? Som vårdnadshavare har du rätt att framföra synpunkter och lämna klagomål på verksamheten om det är något du inte tycker fungerar.

I första hand vill vi att du vänder dig direkt till den person det berör. Upplever du efter den kontakten att din synpunkt/ditt klagomål kvarstår kontaktar du istället förskolechefen, forskolechef@jordgloben.se . Är du inte heller nöjd med svaret från förskolechefen ska du istället kontakta föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för förskolan, genom ordförande, ordforande@jordgloben.se.

Vill du inte maila kan du istället använda dig av den här blanketten och skicka den till Montessoriförskolan Jordgloben, Hantverkaregatan 54, 602 45 Norrköping.

Du kan givetvis framföra dina synpunkter/ditt klagomål anonymt, men kan då inte få någon återkoppling på ditt ärende.

Är du missnöjd med styrelsens hantering av ärendet kontaktar du Norrköpings Kommuns utbildningskontor.

Om din synpunkt/ditt klagomål gäller kränkande behandling och du trots ovanstående åtgärder inte är nöjd med resultatet har du möjlighet att vända dig till Skolinspektionen för att framföra din synpunkt/ditt klagomål.

Alla synpunkter/klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av mottagaren inom fjorton dagar.

 

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben