Den ömsesidiga uppsägningstiden av barnomsorgsplats är två (2) månader och att uppsägningen ska ske skritfligen till både Norrköpings kommun och Jordglobens intagningsansvarig, förskolechef eller ordförande. Notera att det inte räcker med att enbart byta eller säga upp plats i kommunens system utan att även förskolan måste meddelas.

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben