Montessoriförskolan Jordgloben drivs som en ekonomisk förening i föräldrarkooperativ form.

Montessoriförskolan Jordgloben sköts i enlighet med kommunens riktlinjer men drivs i privat regi i form av en ekonomisk förening. Medlemmerna utgörs av alla vårdnadshavare som har barn på Jordgloben och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Föreningen driver förskolan genom styrelsen och har bl.a. ekonomiskt samt arbetsgivareansvar, medan personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 

Montessoriförskolan Jordgloben drivs inte i vinstsyfte. Allt eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Föräldrakooperativ

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben