Vi söker en driven och lyhörd förskolechef som brinner för förskolepedagogik och som vill leda engagerade medarbetare.

Vår verksamhet
Montessoriförskolan Jordgloben är ett föräldrakooperativ där barns utveckling och lärande står i centrum. Jordgloben är belägen mitt i centrala Norrköping med närhet till parker och kulturliv. Förskolans arbete präglas av miljömedvetenhet och likabehandling. Vi strävar mot att servera ekologisk mat och vår kock tillagar maten från grunden.

Jordgloben består av fyra avdelningar, med ca 70 barn och ca 15 medarbetare. På Jordgloben utgår vi från läroplanen som styrdokument och använder oss av Maria Montessoris pedagogik som metod. Verksamheten utgår från barnets nyfikenhet där kunskapstörst ses som den största drivkraften för inlärning. I rätt miljö och med rätt stimulans tar vi tillvara på barnens inneboende förmågor. Tillsammans strävar vi efter att utveckla vårt arbete med montessoriverksamhet.

Din roll
Förskolechefen ansvarar för att driva verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov, Skollagen, Läroplanen för förskolan samt Skolverkets allmänna råd. Du ansvarar för verksamhetens måluppfyllelse och utvärdering av densamma. Din roll är att aktivt driva systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att bidra till barnens möjligheter att lära. Du ansvarar även för formerna för föräldrasamverkan, kompetensutveckling av personal och barns inflytande. Förskolechefen har även ett särskilt ansvar för förskolans arbetsformer, särskilt stöd och lärandemiljön. Vidare ansvarar du även för arbete med att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. I stora drag ansvarar du för förskolans kvalitet i dess helhet, med utgångspunkt i förskolans inre organisation.

Arbetet som förskolechef innebär förutom verksamhetsansvar även ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor. En viktig del i ditt uppdrag är att skapa, upprätthålla nätverk och att hålla dig ajour med aktuell kunskap inom det förskolepedagogiska området. Ditt uppdrag utför du i nära dialog med förskolans styrelse. Vid behov utgör vi ditt stöd inom bl.a. personal- och ekonomifrågor och vi har bred kompetens inom nämnda områden. Styrelsen är din närmaste uppdragsgivare. Du samarbetar även med de olika föräldragrupper som finns inom verksamheten. Grupperna har till uppgift att bidra till förskolans utveckling inom exempelvis mat- och miljöfrågor, utformning av förskolans värdegrund, dess fysiska miljö, likväl som städning och hygien mm.

Dina kvalifikationer
Du som söker ska ha ett genuint intresse för barns utveckling, det pedagogiska arbetet och ha ett flexibelt, strukturerat och drivande ledarskap. Du har även intresse för Montessoripedagogik.   

Vi söker dig som vill och vågar vara ledare och har ett intresse för utveckling av förskolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse. Vi vill att du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och drivs av en vilja att tillföra entusiasm, lust och delaktighet i arbetet samtidigt som du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat. Du är en tydlig och närvarande ledare. Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang, tillit och förmågan att få dina medarbetare att växa i sin roll. Du ser sammanhang, är strukturerad och prioriterar rätt frågor. Du arbetar för en helhet, ser förskolans alla avdelningar och arbetar för att dessa samverkar med varandra genom att skapa forum för diskussioner. 

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbetsledande befattning inom förskola. Kunskap om montessoripedagogiken är meriterande. Möjligheter till vidareutbildning i montessoripedagogik finns. Erfarenhet av ledande roll är ett krav och genomgången rektorsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet och potential att växa in i rollen. 

Vi vill ge de bästa förutsättningarna för våra barn så att de kan utvecklas till goda samhällsmedborgare. Du tillsammans med din personal skapar förutsättningarna för detta. Dina dagar präglas av variation i arbetsuppgifterna och utmanande möten. Därför är det viktigt att du agerar gränssättande samtidigt som du har ett ödmjukt förhållningssätt.

Varaktighet, arbetstid: Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Månadslön

Ansökan: Vi tar emot ansökan via e-post: personalansvarig@jordgloben.se

Sista ansökningsdag: 1 maj 2019. Urval sker löpande.

Kontaktpersoner: 

Anna Svensson, personalansvarig 0709-710 380 , Fredrik Bergqvist, ordförande 073-912 44 21 , Haris Agic, ledamot 070-607 31 93 och Erik Nylander, suppleant 070-258 46 28

Fackliga representanter:
Eva Kalm Granberg 072-552 01 02
Josefine Gabrielsson 070-352 62 37

 

Start

 

 

27-03-2019

Nu letar vi efter driven och lyhörd förskolechef

Just nu letar vi efter den som ska leda verksamheten vid vår underbara...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben