Montessoriförskolan Jordgloben är en föräldrakooperativ förskola där utveckling och lärande för alla står i centrum. Vi är belägna mitt i centrala Norrköping med närhet till Norrköpings kulturliv. Vårt kök är KRAV-certifierat, vilket går i linje med vårt övriga förhållningssätt, då vi värnar om oss själva, varandra och om vår miljö. 

På Jordgloben utgår vi från våra styrdokument och använder oss av Maria Montessoris pedagogik som metod. Vår verksamhet utgår från barnets nyfikenhet och att kunskapstörst är den största drivkraften för inlärning. Pedagogernas roll är främst att skapa förutsättning för barnens lärande och att stödja dem i deras utveckling.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavares och personalens engagemang tillsammans lyfter verksamheten. Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär ett större ansvar och mer arbete, men framför allt utökad insyn, inflytande i verksamheten och värdefull gemenskap med både de övriga familjerna och personalen.

Montessoriförskolan Jordgloben är en KRAV-certifierad förskola. Vår kock tillagar all mat från grunden i eget kök. Vi använder i möjligaste mån tillsatsfria, ekologiska och KRAV-märkta varor. Vi eftersträvar en trivsam miljö, såväl för oss själva som för jorden.

Start

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-333 01 50

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben