Solen och Månen, våra äldre barns avdelningar ca. 3-5 år

Miljön på avdelningarna är iordningställd för att stimulera till utveckling och lärande. Den är uppbyggd i ämnesområden som praktiska vardagsövningar, sinnestränande material, språk, matematik, skapande, teknik, naturvetenskap och omvärld.

Principen är att pedagogen observerar barnets utveckling och intressen. Därefter presenteras material som stimulerar och utmanar barnet. Vi ger även barnen verkliga upplevelser som är kopplade till olika ämnesområden.

Atmosfären på förskolan är lugn. Alla visar respekt för varandras arbete och koncentration vilket innebär att vi uppmanar till en rofylld innemiljö. Alla barn ska känna sig sedda av pedagogerna. Atmosfären och pedagogernas engagemang för varje barn ger barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna sig trygga på förskolan.


En dag på Solen och Månen


6.30 Öppnar Jordgloben på avdelningen Kometen.

6.45 Går de äldre barnen till Solen. Från 7:30 öppnar även Månens avdelning.

7.30 Frukost - När barnen kommer till förskolan hälsar vi "God morgon" till barnen när de kommer in från avklädningshallen. Det är viktigt att barnen får en trevlig och välkomnande start på dagen.
Efter frukost ges barnen ges möjlighet att lyssna på högläsning innan de väljer sin egen aktivitet för förmiddagen. Vardagssysslor som att skala och skära morot eller pressa apelsinjuice lockar några av barnen. Andra barn arbetar med siffror och bokstäver eller lär sig om växt- och djurriket eller något annat spännande ämne. Målning, skapande eller bygg och konstruktion finns också att välja på. För den som är mer intresserad av socialt samspel finns också möjlighet till rollekar. Barnen väljer efter intresse.
På förmiddagen går vi ofta ut med några barn. Ibland har vi ett mål med promenaden men går ofta ut för att vi behöver röra på oss.

11.00 Det är dags att avsluta och plocka undan. En samling innan lunch spelar en viktig funktion i barnens sociala utveckling. Den kan innehålla något spännande ämne som barnen just för tillfället är intresserade av. Vi kanske sjunger, leker en lek eller har en övning i artighet, vänskap alternativt pratar om traditioner som kan vara inslag i våra samlingar. Barnen får också möjlighet att själva berätta och träna sig i att framträda och prata inför varandra.

11.15 - Lunchen serveras. Barnen och pedagogerna sitter vid flera mindre bord där de serverar sig själva och även plockar undan efter sig. Matro, smakupplevelser och en trevlig stunds samvaro vid matbordet råder.

12.30 Efter lunch har vi utevistelse. Uteleken är en viktig del i barnens motoriska utveckling, dessutom är det bra ur hälsosynpunkt att barnen vistas utomhus. På gården finns möjlighet att cykla, springa och klättra. Här ges också rika möjligheter till samspel.

14.30 Mellanmål serveras.

15.00 - 17.00 Barnen har möjlighet att återigen fritt få välja sitt arbete. Det är också viktigt att få avsluta arbetet/leken innan hemgång.

Från 16.00 är Solen och Månens barn tillsammans på Solen.

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben