Stjärnan och Kometen, våra Småbarnavdelningar (1- ca. 3 år)

På våra småbarnsavdelningar arbetar vi med att lägga grunden till en trygg förskoletid. Vi stimulerar barnens sinnen och ser till varje barns behov. Vi har en förberedd miljö som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Vi som arbetar med de minsta vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje. I vårt tematiska arbetssätt utgår vi från läroplanen och sår ett frö som kan skapa en lust att vilja lära mer i olika ämnen. Miljön på avdelningen är iordningställd för att tillgodose varje enskilt barns behov enligt Montessoripedagogikens värderingar. Småbarnsavdelningarna har en miljö som bland annat är anpassad att möta det lilla barnets behov av rörelse.

Vi använder oss av observationer för att se var barnet befinner sig i sin utveckling och för att på så sätt kunna utmana vidare. Utifrån observationerna presenterar pedagogerna material som barnet är mogen för och intresserad av. Vi ger barnen verkliga upplevelser som är kopplade till olika ämnesområden.

Våra två småbarnsavdelningar har ett nära samarbete vilket gör att barnen på de båda avdelningarna är trygga med alla barn och pedagoger.

En dag på Stjärnan och Kometen

6. 30 Öppnar Jordgloben. Barnen lämnas på Stjärnan. Vi månar om att barnen ska få en bra start på dagen. Därför tas varje barn emot på avdelningen och får i egen takt ta avsked från den som följer med barnet till förskolan.

7.30 Äter vi frukost. För att få en lugn matsituation vill vi att de barn som ska äta frukost är här i god tid så de hinner säga hej då.

8.00 Går vi ut på gården. Uteleken är en viktig del i barnets motoriska utveckling men också bra ur hälsosynpunkt. På gården finns möjlighet att bland annat cykla, springa, klättra och gräva. Det ges även rika möjligheter till samspel.

Ca 9.15- 10.15 har vi vissa dagar temaaktiviteter i utvecklingshomogena grupper. Våra teman är tagna från läroplanen och på så sätt säkerställer vi att vi arbetar med de mål vi har i verksamheten. Övriga barn är kvar på gården. Någon gång under förmiddagen äter vi frukt.

11.15 Serveras lunchen. Innan dess har barnet bytt sin blöja, dukat och bäddat sin sovplats. Barnen får välja att vara med i samling före maten, arbeta med något annat eller kanske vila lite på sin madrass före lunchen. Samlingen kan innehålla olika aktiviteter men oftast sång och språklekar. Barnen sitter tillsammans med pedagoger vid flera mindre bord. Där serverar de sig själva och dukar undan efter sig. De tvättar sig och går för att lägga sig. De barn som sover efter maten gör det på Stjärnan och de som inte sover är på Kometen. Där väljer barnen aktivitet efter intresse.

14.30 Mellanmål serveras.

15.00 Barnen väljer sin aktivitet.

16.00-17.15 Då har vi färre barn och vi är tillsammans på Stjärnan.

Småbarn

 

 

14-08-2017

Planeringsdag

Då är förskolan stängd för planering av vår verksamhet

LÄS MER

13-06-2017

utvärderingsdag

Då är förskolan stängd  

LÄS MER

08-06-2017

Sommarfest

Vi har vår sommarfest bakom förskolan på scenen bakom parkeringen Vi...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben