Monterssoripedagogiken.

Genom en noggrant förberedd miljö formar pedagogerna verksamheten efter barnens individuella förutsättningar. Observationer hjälper pedagogerna att se var varje barn befinner sig och vad barnet är nyfiket på just nu. Pedagogerna skapar förutsättningar till utveckling och lärande utifrån observationer och reflektioner.

Till grunden för pedagogiken ligger en positiv syn på barns förmåga att utvecklas - "hjälp mig att hjälpa mig själv" är ledord i vår verksamhet. Att ge barnen tid och förutsättningar att lyckas genomsyrar hela dagen på förskolan.

 

Monterssori pedagogiken

 

 

14-08-2017

Planeringsdag

Då är förskolan stängd för planering av vår verksamhet

LÄS MER

13-06-2017

utvärderingsdag

Då är förskolan stängd  

LÄS MER

08-06-2017

Sommarfest

Vi har vår sommarfest bakom förskolan på scenen bakom parkeringen Vi...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben