Monterssoripedagogiken.

Genom en noggrant förberedd miljö formar pedagogerna verksamheten efter barnens individuella förutsättningar. Observationer hjälper pedagogerna att se var varje barn befinner sig och vad barnet är nyfiket på just nu. Pedagogerna skapar förutsättningar till utveckling och lärande utifrån observationer och reflektioner.

Till grunden för pedagogiken ligger en positiv syn på barns förmåga att utvecklas - "hjälp mig att hjälpa mig själv" är ledord i vår verksamhet. Att ge barnen tid och förutsättningar att lyckas genomsyrar hela dagen på förskolan.

 

Monterssori pedagogiken

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben