Alla är vi olika! Alla är lika mycket värda

En förskola ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. På Jordgloben skall alla barn känna sig trygga, samt bemötas och behandlas med respekt. Med barnkonventionen som utgångspunkt arbetar vi kring barns inflytande, demokrati och sociala utveckling.

På Montessoriförskolan Jordgloben ska likabehandlingsarbetet genomsyra hela verksamheten. Likabehandling handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter. Alla barn i förskolan har samma rättigheter- oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi arbetar med att förebygga att barn utsätts för kränkande och diskriminerande behandling men också för att barn ska förstå sina rättigheter och möjligheter.
Vi vill att alla deltar i detta viktiga arbete, inte bara personal utan även barn och vårdnadshavare.

Likabehandling

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben