Alla är lika olika! Alla är lika mycket värda.

En förskola ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. På Jordgloben skall alla barn känna sig trygga, samt bemötas och behandlas med respekt. Med barnkonventionen som utgångspunkt arbetar vi kring barns inflytande, demokrati och sociala utveckling.

På Montessoriförskolan Jordgloben ska likabehandlingsarbetet genomsyra hela verksamheten. Likabehandling handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter. Alla barn i förskolan har samma rättigheter- oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi arbetar med att förebygga att barn utsätts för kränkande och diskriminerande behandling men också för att barn ska förstå sina rättigheter och möjligheter.

Vi vill att alla deltar i detta viktiga arbete, inte bara personal utan även barn och vårdnadshavare. Vi har en värdegrundsgrupp som behandlar frågor som rör likabehandling. Tillsammans planerar vi olika strategier och steg på vägen för att ha ett ständigt utvecklingsarbete kring dessa frågor. Vi kartlägger verksamheten och upprättar en ny plan varje år för hur vi ska utvecklas.

Likabehandling

 

 

14-08-2017

Planeringsdag

Då är förskolan stängd för planering av vår verksamhet

LÄS MER

13-06-2017

utvärderingsdag

Då är förskolan stängd  

LÄS MER

08-06-2017

Sommarfest

Vi har vår sommarfest bakom förskolan på scenen bakom parkeringen Vi...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben