Välkommen till Montessoriförskolan Jordgloben!

“Hjälpa mig att hjälpa mig själv”

Monterssoripedagogiken 

Genom en noggrant förberedd miljö formar pedagogerna verksamheten efter barnens individuella förutsättningar. Observationer hjälper pedagogerna att se var varje barn befinner sig och vad barnet är nyfiket på just nu. Pedagogerna skapar förutsättningar till utveckling och lärande utifrån observationer och reflektioner.


Till grunden för pedagogiken ligger en positiv syn på barns förmåga att utvecklas - "hjälp mig att hjälpa mig själv" är ledord i vår verksamhet. Att ge barnen tid och förutsättningar att lyckas genomsyrar hela dagen på förskolan. 

En KRAV-märkt förskola

Vårt mål är att redan från början ge våra barn goda miljövanor och att få ett medvetet förhållningssätt till miljöfrågor och hållbar utveckling. Förskolan vill ge alla barn möjlighet att förstå hur våra egna handlingar påverkar miljön.

Vi tillagar all mat från grunden och i eget kök. Vi använder i möjligaste mån tillsatsfria, ekologiska och KRAV-märkta varor. Kött och fågel är alltid svenskt och fisk är MSC-märkt. Maten som serveras på förskolan ska vara bra både för kroppen och för miljön!