Jour policy

  • Var alltid beredd, oavsett om du har första eller andra jour, det kan behövas både två. Om du inte kan fullfölja ditt uppdrag den dagen du skulle ha jour, ligger det på dig att kalla in en annan medlemsfamilj som ersätter dig.

  • Du måste vara tillgänglig hela dagen, 07:00 - 17:00. Personal tillsammans med rektor kollar på morgonen så tidigt som möjligt om jour behövs, men det kan hända att man blir inringd under dagen om t.ex. personal blir sjuk under dagen.

  • Ditt barn får vara på förskolan samma tider som du har jour, dvs. även om barnet vanligtvis har kortare tid än den tiden som jouren behövs. Det gäller även barn med småsyskon hemma som har en 15 timmars plats. Jag har försökt undvika måndagar och fredagar för föräldralediga familjer.

  • Se till att byta jourdag med annan medlemsfamilj i god tid innan om ni ser att ni inte kan något av era datum.

  • Man kan inte överlåta jouren till någon annan, tex mor- eller farföräldrar. Endast barnets vårdnadshavare kan gå in som jour.

  • När ni går in som jour ska mobilen vara avstängd.

  • Misskötsel av jouren kan resultera i varning och, i förlängningen, uteslutning ur föreningen.

  • Önskemål kan alltid ges till jouransvarig, t.ex. kan ni meddela om ni ska vara lediga under terminen. De önskemålen kan inte alltid tillgodoses men jag försöker få med det.