Vår Förskola

Montessoriförskolan Jordgloben är en föräldrakooperativ förskola där utveckling och lärande för alla står i centrum. Vi är belägna i centrala Norrköping med närhet till stadens kulturliv. Vårt kök är KRAV-certifierat vilket går i linje med vårt övriga förhållningssätt då vi värnar om oss själva, varandra och vår miljö.

Vi har totalt fyra avdelningar med cirka 65 barn i åldrarna 1-5 år.

På Stjärnan och Kometen går våra allra yngsta barn och på Solen och Månen går de äldsta barnen.

Vi följer kommunens ramtider gällande öppettider.

I en positiv atmosfär arbetar trygga och engagerade pedagoger som är förskollärare, barnskötare och Montessorilärare.

På Jordgloben arbetar vi enligt Montessoripedagogiken. Vår verksamhet utgår från barnets nyfikenhet och att kunskapstörst är den största drivkraften för inlärning. Pedagogernas roll är främst att skapa förutsättning för barnens lärande och att stödja dem i deras utveckling.

Det är vägen, inte målet, som är det viktiga och som lär våra barn deras färdigheter.


Stjärnan och Kometen

våra yngre barns avdelningar (1-ca. 3 år)

På Stjärnan och Kometen arbetar vi med att lägga grunden till en trygg förskoletid. Vi stimulerar barnens sinnen och ser till varje barns behov. Vi har en förberedd miljö som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Vi som arbetar med de yngsta barnen vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje. I vårt tematiska arbetssätt utgår vi från läroplanen och sår ett frö som kan skapa en lust att vilja lära mer i olika ämnen. Miljön på avdelningen är iordningställd för att tillgodose varje enskilt barns behov enligt Montessoripedagogikens värderingar. Stjärnan och Kometen har en miljö som bland annat är anpassad att möta det lilla barnets behov av rörelse.


Vi använder oss av observationer för att se var barnet befinner sig i sin utveckling och för att på så sätt kunna utmana vidare. Utifrån observationerna presenterar pedagogerna material som barnet är mogen för och intresserad av. Vi ger barnen verkliga upplevelser som är kopplade till olika ämnesområden.

Stjärnan och kometen har ett nära samarbete vilket gör att barnen på de båda avdelningarna är trygga med alla barn och pedagoger.

Solen och Månen

våra äldre barns avdelningar (ca. 3-5 år)

Miljön på avdelningarna är iordningställd för att stimulera till utveckling och lärande. Den är uppbyggd i ämnesområden som praktiska vardagsövningar, sinnestränande material, språk, matematik, skapande, teknik, naturvetenskap och omvärld.


Principen är att pedagogen observerar barnets utveckling och intressen. Därefter presenteras material som stimulerar och utmanar barnet. Vi ger även barnen verkliga upplevelser som är kopplade till olika ämnesområden.


Atmosfären på förskolan är lugn. Alla visar respekt för varandras arbete och koncentration vilket innebär att vi uppmanar till en rofylld innemiljö. Alla barn ska känna sig sedda av pedagogerna. Atmosfären och pedagogernas engagemang för varje barn ger barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna sig trygga på förskolan.