En dag på Stjärnan och Kometen

6.15 - Öppnar Jordgloben. Barnen lämnas på Kometen. Vi månar om att barnen ska få en bra start på dagen. Därför tas varje barn emot på avdelningen och får i egen takt ta avsked från den som följer med barnet till förskolan.

7.30 - Äter vi frukost. För att få en lugn matsituation vill vi att de barn som ska äta frukost är här i god tid så de hinner säga hej då. Efter frukost delar vi upp oss för att gemensamt gå ut på gården.

8.00 - Går vi ut på gården. Uteleken är en viktig del i barnets motoriska utveckling men också bra ur hälsosynpunkt. På gården finns möjlighet att bland annat cykla, springa, klättra och gräva. Det ges även rika möjligheter till samspel.

Ca 9.15- 10.15 - har vi vissa dagar temaaktiviteter i utvecklingshomogena grupper. Våra teman är tagna från läroplanen och på så sätt säkerställer vi att vi arbetar med de mål vi har i verksamheten. Övriga barn är kvar på gården. Någon gång under förmiddagen äter vi frukt.

11.15 - Serveras lunchen. Innan dess har barnen själva dukat och bäddat sin sovplats. Pedagoger och barn har en samling tillsammans innan maten. Samlingarna kan innehålla sång, språklekar, rim och ramsor mm. Barnen sitter tillsammans med pedagoger vid flera mindre bord. Där serverar de sig själva och dukar undan efter sig. De tvättar sig och går för att lägga sig.

14.20 - Mellanmål serveras.

15.00 - Vi samarbetar på en av våra yngrebarnsavdelningar, antingen på Stjärnan eller Kometen.

16.00 - Barnen väljer sin aktivitet.