Vår Vision

Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål.

Vår vision är att alla barn på Montessoriförskolan Jordgloben ska känna trygghet, de ska utvecklas och lära i samspel med andra. Våra värdeord är:


LÄRANDE

UTVECKLING

SAMSPEL

TRYGGHETPrioriterade mål 2023/2024


Under läsåret 2023/2024 ska vi arbeta med språk, lärmiljö och montessoripedagogik.

 

Det framkom i enkätundersökningar, intervjuer och observationer att detta var områden som vi behövde utvecklas och synliggöras. Varje arbetslag konkretiserar målen genom att beskriva vad de tänker arbeta med och hur de tänker gör det. Vid utvärderingarna som sker i december/juni beskriver vi hur det har gått och hur vi vet det. Vi fokuserar på att analysera det vi vet och hur vi ska arbeta för att utvecklas framåt. Det är av stor vikt att vi ser en effekt av de insatser som vi gör på förskolan.


Montessoripedagogik  

Vi vill:

Lärmiljö 

Vi vill:

Språk   

Vi vill:

Grundläggande mål 2023/2024

Barn

Vi vill med Montessoripedagogiken som metod:


Föräldrar

Vi vill: 


Personal

Vi vill: